Zgłoszenie serwisowe – METAL-FACH Sp. z o.o.
Wyślij formularz

Zgłoszenie serwisowe

Imię i nazwisko*

Ulica*

Numer domu/mieszkania*

Miejscowość*

Województwo*

Numer telefonu*

Adres E-mail*

Dane uszkodzonej maszyny i opis usterki

Nazwa i symbol maszyny*

Numer seryjny maszyny*

Rok produkcji*

Data zakupu maszyny*

Miejsce zakupu (nazwa punktu sprzedaży maszyny oraz miejscowość)*

Temat

Kiedy i w jakich okolicznościach stwierdzono awarię maszyny*

Opis usterki*

Załącznik (max. 20MB)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest METAL – FACH Sp. z o.o. w Sokółce ul. Kresowa 62 (wpisanym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS pod nr KRS 0000140580, nr NIP 545-16-50-398 REGON 052141473, wysokość kapitału zakładowego 530 000,00 zł)

Zgody marketingowe:

* - pole obowiązkowe

  • angielski
  • niemiecki
  • polski
  • rosyjski