Solicitud de servicio - Metal-Fach

Solicitud de servicio

  Imię i nazwisko*

  Ulica*

  Numer domu/mieszkania*

  Miejscowość*

  Województwo*

  Numer telefonu*

  Adres E-mail*

  Dane uszkodzonej maszyny i opis usterki

  Nazwa i symbol maszyny*

  Numer seryjny maszyny*

  Rok produkcji*

  Data zakupu maszyny*

  Miejsce zakupu (nazwa punktu sprzedaży maszyny oraz miejscowość)*

  Temat

  Kiedy i w jakich okolicznościach stwierdzono awarię maszyny*

  Opis usterki*

  Załącznik (max. 20MB)

  * - pole obowiązkowe

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest METAL – FACH Sp. z o.o. w Sokółce ul. Kresowa 62 (wpisanym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS pod nr KRS 0000140580, nr NIP 545-16-50-398 REGON 052141473, wysokość kapitału zakładowego 530 000,00 zł)
  Zgody marketingowe:

  ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?

  El responsable del tratamiento, es decir, la entidad que decide cómo se utilizarán sus datos personales, es Metal-Fach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością con domicilio social en Sokółka, ul. Kresowa 62 (en adelante «Nosotros» o «MF»), operador de la plataforma de comercio en línea disponible en www.metalfach.com.pl y www.pz.pl (en adelante «Metal-Fach»).

  Para más información, consulte la sección «Cláusula de información».