Kariera - METAL-FACH Sp. z o.o.

Kariera

Najważniejsi są ludzie. To dewiza naszej firmy

Dbamy o naszych pracowników, bo wiemy, że tylko dzięki nim zdołaliśmy odnieść sukces.

Dziś jesteśmy jednym z czołowych, polskich producentów maszyn rolniczych i mamy bardzo silną pozycję na rynku. Nasza oferta jest również dostępna poza granicami kraju.

Przez cały czas udoskonalamy nasze produkty i unowocześniamy procesy technologiczne. A to wszystko zasługa naszej kadry, która wyróżnia się ogromną wiedzą i doświadczeniem. Najlepsi pracownicy wszystkiego nauczyli się właśnie tu, stawiając swoje pierwsze, zawodowe kroki w Metal–Fachu. Dziś to oni służą swoją wiedzą tym, którzy karierę chcą rozpoczynać w naszej spółce. Zagwarantujemy im szkolenia i szybką drogę awansu.

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu, zdobyć doświadczenie, możliwość rozwoju, zachęcamy do składania aplikacji.

Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowiska:

SPAWACZ

Wymagania:

 • Umiejętność czytania rysunków technicznych oraz znaków spawalniczych
 • Uprawnienia spawalnicze MIG/MAG
 • Umiejętność organizowania pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska
 • Odpowiedzialność, rzetelność i uczciwość
Oferujemy:

 • Przyuczenie do pracy na stanowisku
 • Wynagrodzenie: do 7000 zł brutto/miesięcznie
 • Praca w akordzie – wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od wydajności pracy
 • Stabilną pracę
 • Niezbędne narzędzia do wykonywania obowiązków
 • Pakiet socjalny
 • Stołówka pracownicza
APLIKUJ

TOKARZ

Wymagania:

 • Umiejętność czytania rysunków technicznych
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi
 • Umiejętność organizowania pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż
 • Obsługa narzędzi i maszyn do obróbki metali
 • Wykształcenie min. zawodowe techniczne
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Odpowiedzialność, rzetelność i uczciwość
Oferujemy:

 • Przyuczenie do pracy na stanowisku
 • Dobre wynagrodzenie
 • Stabilną pracę
 • Niezbędne narzędzia do wykonywania obowiązków
APLIKUJ

MONTER MASZYN

Wymagania:

 • Umiejętność czytania rysunków technicznych
 • Umiejętność organizowania pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Odpowiedzialność, rzetelność i uczciwość
Oferujemy:

 • Przyuczenie do pracy na stanowisku
 • Dobre wynagrodzenie
 • Stabilną pracę
 • Niezbędne narzędzia do wykonywania obowiązków
APLIKUJ

KRAJACZ METALI

Wymagania:

 • Umiejętność czytania rysunków technicznych
 • Umiejętność organizowania pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Odpowiedzialność, rzetelność i uczciwość
Oferujemy:

 • Przyuczenie do pracy na stanowisku
 • Dobre wynagrodzenie
 • Stabilną pracę
 • Niezbędne narzędzia do wykonywania obowiązków
APLIKUJ
INFORMACJA RODO
ZASADY I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA DO PRACY
1.Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych , czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest METAL- FACH SP. Z O.O. z siedzibą w Sokółce (kod 16-100) przy ul. Kresowej 62 , NIP 545-16-50-398 REGON 052141473, KRS 0000140580

2.Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do Inspektora Ochrony Danych . Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: : j.pydys@metalfach.com.pl
adres pocztowy: 16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62

3.Twoja zgoda

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

4.Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez METAL – FACH sp. z o.o. ?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i (w przypadku wyrażenia zgody) przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

5.Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

METAL – FACH sp. z o.o. wymaga podania przez Ciebie adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, daty urodzenia, obywatelstwa , aby móc dokonać procesu rekrutacji. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy wymienionej w pkt. 3 bądź wykonywać innych czynności wskazanych w punkcie 4.

6.Jakie masz uprawnienia wobec METAL – FACH sp. z o.o. w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez METAL – FACH sp. z o.o. ; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Wszelkie Twoje wątpliwości i zastrzeżenia, staramy rozwiązać polubownie. Masz jednak prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

7. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

8. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

METAL-FACH sp. z o.o. może udostępniać Twoje dane osobowe wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracujące w procesie rekrutacji. METAL-FACH sp. z o.o. może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

METAL-FACH sp. z o. o. przechowuje Twoje dane osobowe przez Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami