Wozy paszowe, paszowozy, wozy jednowirnikowe paszowe, wozy dwuwirnikowe paszowe - Metal-Fach