Fabryczne finansowanie Metal-Fach, finansowania urządzeń rolniczych - Metal-Fach