Demande d'intervention technique - Metal-Fach

Zgłoszenie serwisowe

  Prénom et nom*

  Rue*

  Numéro de la maison/appartement*

  Lieu*

  Voïvodie*

  Numéro de téléphone*

  Adresse e-mail*

  Données de la machine défectueuse et description de la panne

  Nom et symbole de la machine*

  Numéro de série de la machine*

  Année de production*

  Date d'achat de la machine*

  Lieu d’achat (nom du point de vente et lieu)*

  Sujet

  Quand et dans quelles circonstances la panne de la machine s'est produite*

  Description de la panne*

  Pièce jointe (max. 20 MB)

  * – champ obligatoire

  Conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif au traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) du 27 avril 2016. (Journal officiel de l’UE L 119 du 04/05/2016) je vous informe que :
  Le responsable du traitement de vos données à caractère personnel est METAL - FACH Sp. z o.o. à Sokółka ul. Kresowa 62 (inscrite par le tribunal de district dans Białystok Cour économique, XII Département KRS sous le numéro KRS : 0000140580, le numéro NIP : 545-16-50-398, le numéro REGON : 052141473, le capital social de 530 000,00 PLN)

  Consentements relatifs aux données activités commerciales :

  Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Metal-Fach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce, przy ul. Kresowej 62 (dalej „My”, albo „MF”) operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.metalfach.com.pl oraz www.pz.pl (dalej „Metal-Fach”).

  Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do działu « Klauzula informacyjna« .

  Szanowny Kliencie

  Informujemy, że zgłoszenie serwisowe dotyczy tylko i wyłącznie maszyn i urządzeń rolniczych. Jeśli chcesz zgłosić usterkę kotła c.o., zapraszamy na stronę MF Technika Grzewcza - www.metalfachtg.com.pl