Wały uprawowe, wały rurowe, wały zębate, wały sprężyste, wały kołowe - Metal-Fach

Zwiększenie
efektywności
uprawy

Wały
uprawowe

Zwiększ efektywność uprawy

Aby dobrze uprawiać glebę, niezbędny jest dobór właściwego wału doprawiającego. Wybór wału zależy od tego jaką mamy glebę i jaki efekt chcemy uzyskać.

Rodzaje wałów

  Wał krusząco-ugniatający

  Wał rolniczy krusząco-ugniatający, przystosowany jest do pracy na wszystkich typach gleb, zapewniając optymalne warunki przygotowania gleby przed siewem roślin. Zapewnia jednocześnie dobre kruszenie brył glebowych, zagęszczenie górnych warstw gleby, przy jednoczesnych spulchnieniu powierzchni gleby, zapobiegającej jej wysychaniu. Wał w agregacie z broną talerzową przyczyni się do poprawy efektów przygotowania gleby w uprawach uproszczonych.

  Wał gumowy LTX

  Wał pozostawia pasowo umocnioną glebę: polepsza warunki wymiany wody i gazu w glebie. Wał zalecany na kamieniste, wilgotne gleby o dużej ilości masy organicznej. Wał zostawia optymalne warunki gleby pod siew. Jeden z bardziej uniwersalnych wałów. Wał posiada zamocowane na belce skrobaki czyszczące wykonane z hartowanej stali borowej.

    Wał V-ring

    Zaletą tnącego wału jest lepsze kruszenie i umacnianie gleby przez stożkowe pierścienie. Włóka między pierścieniami wyrównuje pole i czyści przestrzenie między pierścieniami. W wyniku pasowego umocnienia woda lepiej wnika do gleby. Najlepszy wybór na suche, ciężkie gleby.

    Wał ciężki typu DD

    Jest to wał pierścieniowy o ostrych grzbietach dzięki czemu konsoliduje glebę do większej głębokości. Wał ten bardzo dobrze kruszy duże agregaty glebowe, duża masa wału wciska kamienie w glebę. Nadaje się na gleby ciężkie i zakamienione o dużej ilości masy organicznej. Wał ten wyposażony jest w skrobaki czyszczące.

      Wał Ciężki typu DD - wzmocniony

      Budowa wału zapobiega oklejaniu się wału ziemią. Pomiędzy sprężystymi pierścieniami wału znajdują się elementy włóki. Wał ten służy do głębszego zagęszczenia gleby a zarazem rozluźnienia warstwy powierzchniowej. Elastyczność sprężyn zapewnia równomierne zagęszczenie gleby na całej szerokości roboczej oraz posiada zdolność samoczyszczenia.

      Wał strunowy

      Dobrze sprawuje się na ziemiach lekkich i średnich w celu wyrównania i zagęszczenia powierzchni gleby po pracy agregatu. Ma działanie kruszące, rozbija większe agregaty glebowe. Wał ten sprawdza się także jako podpora do regulowania głębokości pracy maszyny.

        Wał Rurowy

        Idealny wał na suche ilaste gleby. Wał jest wyposażony w mocne profile rurowe. Zapewnia dobre zagęszczenie gleby, ma działanie kruszące, rozbija większe agregaty glebowe. Zapewnia dokładne
        utrzymanie głębokości roboczej.

        Wał Zębaty Packer

        Wał pozostawia pasowo umocnioną glebę: polepsza warunki wymiany wody i gazu w glebie. Wał zalecany na kamieniste, wilgotne gleby o dużej ilości masy organicznej. Wał zostawia optymalne warunki gleby pod siew. Jeden z bardziej uniwersalnych wałów. Wał posiada zamocowane na belce skrobaki czyszczące wykonane z hartowanej stali borowej.

          Wał U-BOX

          Idealny wał na suche ilaste gleby. Wał jest wyposażony w mocne profile rurowe. Zapewnia dobre zagęszczenie gleby, ma działanie kruszące, rozbija większe agregaty glebowe. Zapewnia dokładne
          utrzymanie głębokości roboczej.

          Wał U-BOX podwójny

          Wał U box podwójny przeznaczony do rozbijania agregatów gleb ciężkich w wysokim stopniu podeschnięcia brył. Wał daje rewelacyjną jakość przygotowania i wyrównania podglebia , umożliwiając siew w technologii uproszczonej.

            Wał sprężysty

            Wał sprężynowy bardzo dobrze rozdrabnia duże agregaty glebowe i wyrównuje pole. Budowa wału zapobiega oklejaniu się wału ziemią. Pomiędzy sprężystymi pierścieniami wału znajdują się elementy włóki. Wał ten służy do głębszego zagęszczenia gleby a zarazem rozluźnienia warstwy powierzchniowej. Elastyczność sprężyn zapewnia równomierne zagęszczenie gleby na całej szerokości roboczej oraz posiada zdolność samoczyszczenia. Wał przeznaczony jest do stosowania na glebach średnich i ciężkich.

            Wał kołowy oponowy

            Wał składa się z opon (185/65/15 4PR). Wał ten ma podwójne zastosowanie: pierwsze to zagęszczanie gleby, drugie zaś to transport maszyny podpartej na wale kołowo oponowym, co umożliwia zagregowanie maszyny z ciągnikiem o mniejszej mocy.

             Wał podwójny zębowy

             Podwójny wał zębowy o średnicy 500mm regulowany za pomocą hydrauliki, używany do gleb ciężkich i średnich ilastych poddawanych długoletniej uprawie uproszczonej. Wał ten służy do rozdrabniania gleby oraz zalegających resztek roślinnych, pozwala to utrzymać wysoką żyzność gleby, wspomaga on również infiltracje i retencyjność gleby która zapewnia lepszy rozwój korzenia . Wał ten powoduje powierzchniową meliorację gleby do głębokości 15cm pozwalającą na zwiększenie plonów po głeboszowaniu na glebach wadliwych do 30%.

             Rodzaj
             wału
             RODZAJ GLEBY ORAZ JEJ WILGOTNOŚĆ
             - CZARNOZIEMY
             - MADY PYŁOWE I PRÓCHNICZNE
             - CZARNE ZIEMIE WŁAŚCIWE
             - RĘDZINY
             - BOGATE W PRÓCHNICĘ GLEBY BRUNATNE
             - GLEBY BRUNATNE PŁOWE I OPADOWOGLEJOWE
             - ZDEGRADOWANE CZARNOZIEMY
             - MADY PIASZCZYSTE
             - RĘDZINY BRUNATNE I CZARNOZIEMNE
             - GLEBY TORFOWO-MURSZOWE
             - TORFOWE
             - GLEBY RDZAWE I BIELICOWE
             - RANKERY
             - BARDZO PŁYTKIE RĘDZINY
             - BARDZO LEKKIE MADY ORAZ CIĘŻKIE
             - MADY PODMOKŁE
             suche
             wilgotne
             suche
             wilgotne
             suche
             wilgotne
             V-RING
             Podsiąkanie Kruszenie Wyrównywanie
             ●●○○
             ●●○○
             ●●○○
             ●●●○
             ●●○○
             ●●○○
             ●●●○
             ●●○○
             ●●○○
             ●●○○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●○○
             ●●●○
             ●●○○
             ●●○○
             ●●●●
             ●●○○
             Ciężki typu DD
             Podsiąkanie Kruszenie Wyrównywanie
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●○
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●○
             Ciężki typu DD - wzmocniony
             Podsiąkanie Kruszenie Wyrównywanie
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●○
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●○○
             Strunowy
             Podsiąkanie Kruszenie Wyrównywanie
             ●●○○
             ●●●●
             ●○○○
             ●●○○
             ●●●●
             ●○○○
             ●●○○
             ●●●●
             ●○○○
             ●●○○
             ●●●●
             ●○○○
             ●●○○
             ●●●●
             ●○○○
             ●●○○
             ●●●●
             ●○○○
             Gumowy LTX
             Podsiąkanie Kruszenie Wyrównywanie
             ●●●●
             ●●●●
             ●●○○
             ●●●●
             ●●●○
             ●●○○
             ●●●●
             ●●●○
             ●●○○
             ●●○○
             ●●●●
             ●●○○
             ●●○○
             ●●●●
             ●●○○
             ●●○○
             ●●●●
             ●●○○
             Krusząco -ugniatający
             Podsiąkanie Kruszenie Wyrównywanie
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●●
             ●●●○
             Rurowy
             Podsiąkanie Kruszenie Wyrównywanie
             ●●○○
             ●●○○
             ●●○○
             ●●○○
             ●●○○
             ●●○○
             ●●○○
             ●●○○
             ●●○○
             ●●○○
             ●●○○
             ●●○○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●○○
             ●●○○
             ●●○○
             Zębaty Packer
             Podsiąkanie Kruszenie Wyrównywanie
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             U-box
             Podsiąkanie Kruszenie Wyrównywanie
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●○○
             ●●○○
             ●●○○
             ●●○○
             ●●●○
             ●●○○
             ●●○○
             ●●○○
             ●●○○
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●○
             ●●●○
             ●●○○
             U-box podwójny
             Podsiąkanie Kruszenie Wyrównywanie
             ●○○○
             ●○○○
             ●○○○
             ●○○○
             ●○○○
             ●○○○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             Sprężysty
             Podsiąkanie Kruszenie Wyrównywanie
             ●●○○
             ●●○○
             ●●○○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●○
             ●●●●
             ●●●●
             ●●●●
             Kołowy oponowy
             Podsiąkanie Kruszenie Wyrównywanie
             ●●○○
             ●●●○
             ●●○○
             ●●○○
             ●●●○
             ●●○○
             ●●○○
             ●●●○
             ●●○○
             ●●○○
             ●●●○
             ●●○○
             ●●○○
             ●●●○
             ●●○○
             ●●○○
             ●●●○
             ●●○○

             Legenda:

             Rodzaj adaptera
             Bardzo dobry
             ●●●●
             Optymalny
             ●●○○
             Niezalecany
             ○○○○
             Dobry
             ●●●○
             Zadowalający
             ●○○○

             Polecamy nasze maszyny uprawowe

             Nasze maszyny uprawowe zostały stworzone z myślą o waszej wydajności. U nas znajdziesz maszyny o zróżnicowanych parametrach, dostosowanych do wymagań różnorodnych gospodarstw.

             U710 RAVEN

             Agregat uprawowy talerzowy

             Szerokość robocza 4,5; 6; 7 M

             U490 NOVALIS TRIO

             Kultywator ścierniskowy

             Szerokość robocza 3; 3,5; 4,2 M

             MEGA U910 + U786

             Modułowy system MEGA

             Szerokość robocza 8 M