Warunki korzystania z serwisu - Metal-Fach

Warunki korzystania z serwisu

Wszystkie prawa do użytych tekstów, ilustracji, logo, animacji, video, dźwięków, grafik oraz ich układ na stronach internetowych są zastrzeżone przez Metal-Fach Sp. z o.o.. Podlegają przepisom o ochronie praw autorskich oraz pozostałym przepisom o ochronie praw i nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych przez osoby trzecie, kopiowane, rozprowadzane ani zmieniane. Jeśli nie podano inaczej, to zastosowane logo Metal-Fach, tabliczki znamionowe, nazwy handlowe oraz ich ciągi znaków, jak również emblematy, chronione są prawnie i bez specjalnej, pisemnej zgody Metal-Fach Sp. z o.o. nie mogą być wykorzystywane ani do celów reklamowych ani do publicznego rozpowszechniania podanych tu informacji.

Strony internetowe Metal-Fach przygotowano z najwyższą możliwą starannością. Metal-Fach nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, dokładność i brak błędów w informacjach podawanych na stronach internetowych. Wyklucza się również odpowiedzialność za szkody, które powstały z bezpośredniego lub pośredniego korzystania ze stron.

Jeśli na stronach internetowych Metal-Fach znajdują się linki do innych oferentów, jest to skutkiem uprzejmości wobec użytkowników. Jednak w żadnym wypadku nie przejmujemy jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść tych stron. Linki do innych nie stanowią żadnych referencji ani aprobaty tych stron jak też podawanych tam usług oraz informacji. Korzystanie z tych linków odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika

Na skutek korzystania ze stron nie tworzy się żaden stosunek umowny ani inne odniesienia między Metal-Fach Sp. z o.o. a użytkownikiem. Metal-Fach zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie zmian w wyglądzie i treści oraz formacie i ustawieniach stron.

Jeżeli na stronach internetowych Metal-Fach Klienci pytani są o dane osobowe, podanie tych danych jest zawsze dobrowolne. Dane te traktowane są jako poufne i będą przetwarzane wyłącznie przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.

Na tej stronie internetowej są zbierane i zapisywane dane służące do celów marketingu i optymalizacji. Bliższe informacje znaleźć można pod linkiem o ochronie danych.