parallax background

Krajalnia

Cięcie blach na wycinarkach plazmowych CNC o grubości do 40 mm o wymiarach do 2000 x 6000 mm.
Cięcie rur do średnicy 300 mm i o długości do 3000 mm na wycinarce plazmowej CNC (grubość ścianki do 16 mm). Możliwość wykonywania różnego rodzaju otworów kształtowych.
Ciecie rur, prętów i kształtowników na automatycznych piłach taśmowych CNC do średnicy 270 mm.
Cięcie blach na nożycach gilotynowych CNC do grubości 16 mm i długości do 2500 mm