Protokół naprawy gwarancyjnej RU - METAL-FACH Sp. z o.o.