Metal-Fach Sp. z o.o. so sídlom v Sokółce, ul. Kresowa 62, v meste ležiacom v severovýchodnej časti Poľska, je jedným z popredných výrobcov poľnohospodárskych strojov v Poľsku a vo svete. História firmy to je predovšetkým jej dynamický rozvoj od roku 2002, kedy sa stala vlastníkom firmy SPOMASZ. História firmy METAL-FACH Jacek Kucharewicz sa začala v roku 1989. Odvtedy sa zaoberá výrobou vykurovacích zariadení určených na spaľovanie biomasy.

Metal-Fach dynamicky rozvíja segment výroby poľnohospodárskych strojov a zariadení. V súčasnosti je jedným z najväčších podnikov v regióne. Podnik sa rozkladá na ploche 16,5 hektára, z čoho 4,3 hektára tvorí zastrešená plocha. Od roku 2010 boli do sortimentu zaradené automobilové návesy Nova. Za posledných 12 rokov pôsobenia v segmente poľnohospodárskych strojov firma Metal-Fach zaviedla širokú paletu výrobkov: od lisov na senáž cez jednonápravové a dvojnápravové prívesy, plošinové vozy na balíky, až po rozmetadlá. Lisy na balíky sa vyrábajú v dvoch verziách – Z589 s variabilnými komorami a Z562 voliteľne vybavené rotorom alebo rotorom s nožmi. V ponuke sa nachádzajú ovíjačky balíkov určené na ovíjanie balíkov z polosuchého sena z travín a bôbovitých rastlín. Ovíjačky balíkov Z552 a Z560 pracujú v stacionárnom režime na hydraulický pohon, typ Z561 pracuje na elektrický pohon. Ovíjačky balíkov Z237, Z577 a Z593 sú samonakladacie. Veľkému záujmu sa tešia čelné nakladače a príslušenstvo k nakladačom. Bohatý výber predstavuje ponuka vozov na krmivo a rozmetadiel maštaľného hnoja. Výroba a predaj jednonápravových prívesov s nosnosťou od 1,5 do 4 ton, dvojnápravových s nosnosťou od 6 do 12 ton a 8, 10 a 12-tonových tandemových prívesov svedčí o ich vysokej popularite a robí z firmy jedného z najväčších výrobcov v krajine. Firma v roku 2010 realizovala projekt výstavby jednej z najväčších, plne automatizovaných lakovní v krajine so zastrešenou plochou o výmere viac než 1 hektár a s výrobnou linkou dlhou 3200 m. Lakovňa, okrem práškovej a mokrej technológie, ponúka katalytické lakovanie (tzv. kataforézu), čiže nanášanie ochranných náterov technológiou považovanou v súčasnosti za najlepšiu. Vďaka tomuto systému je proces lakovania plne automatizovaný. Metal-Fach disponuje 3D laserovými obrábacími strojmi na obrábanie profilov a rúr. Zákazník má okrem kvalitatívne veľmi dobrého produktu a popredajného servisu k dispozícii aj technickú podporu, dostupné náhradné diely a záručný a pozáručný servis. Kolektív skúsených a vyškolených profesionálov garantuje výrobky najvyššej kvality prispôsobené potrebám poľského aj zahraničného trhu, čo taktiež svedčí o kontinuálnom rozvoji firmy. Metal-Fach je nositeľom viacerých ocenení, a to nielen za zariadenia, ale aj za nadštandardnú sociálnu a personálnu politiku. Firma venuje maximálnu pozornosť starostlivosti o zamestnancov a ich sociálnu situáciu.

Angažuje sa pri podpore aktivít v spoločenskej oblasti a sponzoruje športové kluby, školy, nemocnicu a lokálne podujatia. Toto úsilie prispelo k tomu, že sa z firmy stal nielen popredný výrobca moderných strojov, ale tiež jeden z najatraktívnejších zamestnávateľov v podlaskom regióne.

Všetky výrobky majú certifikáty zhody. Pred ich uvedením do predaja sú podrobované dôkladným technickým a funkčným skúškam. Stroje a zariadenia sú dostupné v niekoľkých desiatkach predajných stredísk na území celého Poľska. Dokonale konkurujú výrobkom z iných štátov.

MF