Protokół uruchomienia wozu paszowego EN – METAL-FACH Sp. z o.o.