Instrukcja obsługi Z577 cz. I – METAL-FACH Sp. z o.o.