Home / Kontakt

 


METAL-FACH Sp. z o.o.
16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62
NIP: 545-16-50-398
REGON 052141473
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000140580
Kapitał zakładowy 530 000,00 złotych


Sekretariat

tel.: 85 711 98 40

fax: 85 711 90 65

biuro@metalfach.com.pl


Sprzedaż

tel.: 85 711 07 78

fax: 85 711 07 89

handel@metalfach.com.pl


Marketing

tel.: 85 711 07 69

fax: 85 711 07 89

marketing@metalfach.com.pl


Części zamienne – sprzedaż hurtowa

tel.: 85 711 07 81

fax: 85 711 07 93

hurtownia@metalfach.com.pl


Części zamienne – sprzedaż indywidualna

TELEFON CAŁODOBOWY 24h/7 dni – +48 533 111 477
tel.: +48 85 711 07 90

sklep.kontakt@metalfach.com.pl


Serwis

tel.: 85 711 07 80

fax: 85 711 07 93

serwis@metalfach.com.pl


Kadry – rekrutacje

rekrutacja@metalfach.com.pl

 


Zaopatrzenie

zaopatrzenie@metalfach.com.pl

 

MF