Consentimientos de marketing - Metal-Fach

Consentimientos de marketing

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail*

  Numer telefonu*

  Ulica*

  Numer domu/mieszkania*

  Miejscowość*

  Kod pocztowy*

  Poczta*

  Załącznik

  * - pole obowiązkowe

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest METAL – FACH Sp. z o.o. w Sokółce ul. Kresowa 62 (wpisanym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS pod nr KRS 0000140580, nr NIP 545-16-50-398 REGON 052141473, wysokość kapitału zakładowego 530 000,00 zł)

  ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?

  El responsable del tratamiento, es decir, la entidad que decide cómo se utilizarán sus datos personales, es Metal-Fach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością con domicilio social en Sokółka, ul. Kresowa 62 (en adelante «Nosotros» o «MF»), operador de la plataforma de comercio en línea disponible en www.metalfach.com.pl y www.pz.pl (en adelante «Metal-Fach»).

  Para más información, consulte la sección «Cláusula de información».