Home / Serwis

Serwis

Serwis

tel.: 85 711 07 80

fax: 85 711 07 93

serwis@metalfach.com.pl

Części zamienne – sprzedaż indywidualna

TELEFON CAŁODOBOWY 24h/7 dni – +48 533 111 477

tel.: +48 85 711 07 90

sklep.kontakt@metalfach.com.pl

Części zamienne – sprzedaż hurtowa

tel.: +48 85 711 07 81

fax: 85 711 07 93

hurtownia@metalfach.com.pl

 


ZGŁOŚ REKLAMACJE

* W przypadku kotłów grzewczych prosimy zgłaszać reklamację, klikając na poniższy link:
METAL-FACH Technika Grzewcza

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest METAL – FACH Sp. z o.o. w Sokółce ul. Kresowa 62 (wpisanym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS pod nr KRS 0000140580, nr NIP 545-16-50-398 REGON 052141473, wysokość kapitału zakładowego 530 000,00 zł)

 Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez wyżej wymienione podmioty w ramach realizacji umowy serwisowej.

Zgody marketingowe:

 Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych METAL–FACH Sp. z o.o. w niniejszym formularzu w celu otrzymywania drogą pocztową na wskazany powyżej adres zamieszkania materiałów marketingowych (m.in. kalendarzy, gadżetów reklamowych itp.) METAL–FACH Sp. z o.o.

 Oświadczam, iż wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz treści marketingowych METAL–FACH Sp. z o.o. (m.in. o nowych produktach, usługach i konkursach) na wskazany powyżej numer telefonu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych METAL–FACH Sp. z o.o. w niniejszym formularzu.

 Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych METAL–FACH Sp. z o.o. w niniejszym formularzu w celu otrzymywania materiałów marketingowych/handlowych METAL–FACH Sp. z o.o. oraz na otrzymywanie od METAL–FACH Sp. z o.o. drogą elektroniczną na udostępniony w formularzu adres mailowy, informacji handlowych/marketingowych dotyczących działalności tego podmiotu.

 Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych SCRAPO Paula Miastkowska w niniejszym formularzu w celu otrzymywania materiałów marketingowych/handlowych SCRAPO Paula Miastkowska oraz na otrzymywanie od SCRAPO Paula Miastkowska drogą elektroniczną na udostępniony w formularzu adres mailowy, informacji handlowych/marketingowych dotyczących działalności tego podmiotu.

Imię i nazwisko

Ulica

Numer domu/mieszkania

Kod pocztowy

Miejscowość

Województwo

Numer telefonu kontaktowego

Adres email

Nazwa i symbol maszyny

Miejsce zakupu (nazwa punktu sprzedaży oraz miejscowość)

Data zakupu maszyny

Temat

Kiedy i w jakich okolicznościach stwierdzono awarię maszyny

Dokładny opis stwierdzonej usterki

Załącznik (max. 20 MB)

MF