Home / Aktualności / Szkolenia spawaczy.
12
Paź
2011

Metal-Fach Sp. z o.o. posiada własny Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Spawaczy.

Metal-Fach Sp. z o.o.  posiada Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr. 700/2011 uprawniający do szkolenia i egzaminowania spawaczy.
Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Spawaczy prowadzi usługi w zakresie:

1. Szkolenia spawaczy wg PN-EN 287-1 w następujących metodach:

•    spawanie łukowe elektrodą otuloną (111)
•    spawanie łukowe elektrodą  topliwą MAG (135)
•    spawanie półautomatyczne aluminium. w osłonie gazów obojętnych MIG (131)
na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

2. Organizujemy  egzaminy weryfikacyjne i po kursach na spawaczy na  uprawnienia podstawowe i  ponadpodstawowe wydawane przez Instytut Spawalnictwa w    Gliwicach .

3. Kursy prowadzone są  wg. Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

UWAGA!
Termin rozpoczęcia kolejnego kursu  „Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135” przewidziany jest na 07.11.2011r. Rozpoczęcie kursu jest uwarunkowane zebraniem minimalnej ilości uczestników.
Bliższych informacji  odnośnie kosztów i  czasu trwania kursu udziela Dział Kadr tel. 085 711 07 79

 

spawalniczy