Home / Oferta / Konstrukcje stalowe

SYSTEM HAL Z PROFILI KSZTAŁTOWANYCH NA ZIMNO (SKRĘCANYCH) ZNACZNIE LŻEJSZYCH OD KONSTRUKCJI HUTNICZYCH (SPAWANYCH) SYSTEM “CC”

 

Główną konstrukcję nośną stanowią następujące elementy stalowe: słupy zewnętrzne, rygle główne, zastrzały węzła narożnego (profile zimnogięte – wykonane z blachy ocynkowej), ściągi prętowe oraz ustrój kratowy (dla większych rozpiętości).

 

Połączenie z fundamentami przewiduje się jako przegubowe, gdzie ceowniki mocowane są do blaszanej podstawy śrubami M16 a te do stopy kotwami np. HVU + HAS-EM16

Do słupów za pośrednictwem blach węzłowych mocowane są rygle, zastrzały oraz ściągi z profili zimnogiętych. Zastrzał jest ważnym elementem budującym sztywność obiektu. Jednym końcem jest on zamocowany do słupa, zaś drugim do rygla.

 

W ścianach szczytowych występuje rama, której konstrukcja bazuje na dwóch ceownikach zimnogiętych, bez zastrzałów i ściągu. W ramie szczytowej z ryglami pełnościennymi zaprojektowano słupy z profili rurowych, natomiast w halach kratowych z ceowników zimnogiętych. Słup szczytowy wraz z ryglem z rury kwadratowej umożliwiają montaż bram.

 

WYMIARY HAL

typoszereg-hal

Długość (L) to krotność 5 metrów
Szerokość (B) od 8-20 metrów bez podpór
Wysokość (H) 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6… metrów
Wjazdy mogą być umieszczone na szczytach lub polach bocznych.
4x4m; 4,5 x 4,5 m
Dostosowujemy się do indywidualnych wymiarów inwestorów.

PRZEZNACZENIE HAL

 • obiekty przemysłowe i usługowe
 • wiaty na maszyny rolnicze
 • obiekty inwentarskie
 • hale produkcyjne
 • przechowalnie
 • magazyny
 • warsztaty
 • obory
 • chlewnie
 • kurniki
 • chłodnie

ZALETY HAL SKRĘCANYCH

 • krótkie terminy wykonania
 • szybkość i ekonomiczność procesu budowy
 • łatwość w montażu (postawienie za pomocą małej ładowarki lub ładowacza czołowego)
 • trwałość (cynkowane)
 • uniwersalność konstrukcji, możliwość rozbudowy
 • możliwość obudowy płytą warstwową lub blachą trapezową

WYKONANIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ORAZ KONSTRUKCYJNEGO

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę:

1. Decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
3. Warunki techniczne dotyczące możliwości przyłączenia obiektu do sieci (kanalizacja, wodociąg, energia elektryczna) uzyskane od gestorów.
4. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 sporządzona przez uprawnionego geodetę.
5. Badania geotechniczne terenu objętego opracowaniem wykonane przez uprawnionego geologa.
6. Decyzja środowiskowa o wpływie planowanej inwestycji na otaczające środowisko (wymagana w przypadku zaliczenia inwestycji do kategorii znacząco oddziałującej na środowisko bądź znajdującej się w obszarze Natura 2000).
7. Warunki dotyczące lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na teren objęty opracowaniem (wymagane w przypadku braku zjazdu).
8. Projekt architektoniczno-budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami.
9. Projekt konstrukcyjny (dodatkowe opracowanie projektowe).
10. Projekty branżowe (dodatkowe opracowania projektowe).

ISTNIEJE  MOŻLIWOŚĆ  ZAŁATWIENIA  W/W  DOKUMENTÓW W  IMIENIU  INWESTORA  W  OPARCIU  O  PEŁNOMOCNICTWO.
TEL. KONTAKTOWY PAWEŁ PIETROŁAJ 695 550 996

PRODUKCJA PROFILI

profil CProfil – C

Metal-Fach wykonuje profile Z i C gięte na zimno z blach ocynkowanych gatunku S 355. Profile Z i C wykonywane są z blachy o grubości: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm i 3 mm.

profil ZProfil – Z

Kształtowniki Z i C posiadają otwory O 14 i O 18 – wymiar standardowy. Dostępne są również otwory owalne, ułatwiające montaż. Zastosowanie profili zimnogiętych ułatwia procesy związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych. Kształtownik Z i C wykonywane są od 100 mm do 400 mm z gradacją co 50 mm.

sigma-ks Profil – SIGMA

– Łaty stalowe – długość do 12 m, grubość: 1,5 mm/ 2 mm/ 2,5 mm/ 3 mm
– Profilowe ścianki działowe, profile konstrukcyjne
– Zastosowanie: belki stropowe, rygle, obudowa hal stalowych

omega Profil – OMEGA

– Profil wykonywany wedle wymiarów indywidualnych
– Łaty stalowe – dł. do 12 m, grubość: 1,5 mm/ 2 mm/ 2,5 mm/ 3 mm/ 5 mm
– Konstrukcja bram i płotów
– Ramy przyczep
– Szyny, konstrukcje szkieletów budynków
– Profile dylatacyjne – posadzek

DODATKOWE USŁUGI

 • Wykonawstwo profili konstrukcyjnych, podstaw dachowych (świetlików)
 • Belki okapowe i stropowe, otworowanie profili, konstrukcje ścian osłonowych i działowych, łaty stalowe
 • OBRÓBKI NIESTANDARDOWE – DOSTOSOWANIE SIĘ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KLIENTA.

Wykonujemy również konstrukcje stalowe (malowane lub cynkowane)

 • szerokość od 6 do 24 metrów bez podpór,
 • odległość słupów co 5 metrów,
 • Montaż konstrukcji
 • Istnieje możliwość zakupu materiałów  np. płyta warstwowa, blachy pokryciowe, systemy rynien, świetliki dachowe, drzwi, systemy dociepleń (pianka poliuretanowa, styrodur)

GALERIA KONSTRUKCJI STALOWYCH SKRĘCANYCH

GALERIA KONSTRUKCJI STALOWYCH ZIMNOGIĘTYCH

GALERIA KONSTRUKCJI STALOWYCH SPAWANYCH

ETAPY STAWIANIA KONSTRUKCJI – GALERIA

HALE – GALERIA

NASZE REALIZACJE – GALERIA

FILMY

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

LESZEK KĘDZIERSKI, tel. 695 056 364

PAWEŁ PIETROŁAJ, tel.695 550 996

tel. 85 711 98 40, wew. 219, e-mail: konstrukcje@metalfach.com.pl

MATERIAŁY DO POBRANIA

MF