Home / Contact

METAL-FACH Sp. z o.o.
16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62
NIP: 545-16-50-398
REGON 052141473
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000140580
Kapitał zakładowy 530 000,00 złotych


Office

tel.: 85 711 98 40

fax: 85 711 90 65

biuro@metalfach.com.pl


Sales

tel.: 85 711 07 78

fax: 85 711 07 89

handel@metalfach.com.pl


Shop – spare parts

tel.: 85 711 07 69

fax: 85 711 07 89

hurtownia@metalfach.com.pl


Service

tel.: 85 711 07 80

fax: 85 711 07 93

serwis@metalfach.com.pl


Supplying Department

zaopatrzenie@metalfach.com.pl

 

MF