10
апр.
2013

 

Metal-Fach е пример, че семейната фирма може да има огромно влияние върху околната среда. Майсторски споделя финансовия си успех чрез подпомагане на много благотворителни организации, културни мероприятия организирани от местните власти и не на последно място – чрез дългогодишното си спонсорство на спорта.