Home / Спонсорство / 4. Конни състезания

 

Metal – Fach също така се е ангажирал със спонсорство на конни състезания организирани от местния Конен клуб BIK в Гиениуш. Този клуб организира състезания по обяздване и скокове, а също така в дългодистантни състезания. Най-важните събития в календара на клуба включват Подлаския шампионат и полския шампионат на дългодистантни конни състезания. – Благодарение на фирма Metal-Fach се развиха много спортни таланти в Соколските и близките им спортни клубове.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конният клуб BIK в Гиениуш организира конни състезания.
http://www.kjbik.pl/