Home / Качество

Награди и отличия

 1. Общополски събор Яснагора. XX Национална селскостопанска изложба. На 3 септември 2011 г. Фирма Metal-Fach е отличена с купата от Министъра на земеделието и развитието на селските райони за типоред на двуосови земеделски ремаркета T 711 с товаровместимост 8, 10, 12 тона, характеризиращи се с надеждност и многофункционална употреба.
 2. Отличие в ранкинга Диаманти на Форбс 2010 в категория фирми с ниво на приходи 50 – 250 млн. злоти в Подласки окръг.
 3. „Продукт за медал” награда на Промишления институт за селскостопанска техника за семейство разпръсквачки N 267.
 4. „Посланик на бизнеса – Подласие 2008” награда за фирма METAL-FACH Sp. z o.o. от град Соколка. Това отличие е получено в категория „най-голям ръст на заетостта”.
 5. Бронзова статуетка „Работодател, приятел на екипа” 2007 за Яцек Кухаревич, президент на управителния съвет на фирма Metal-Fach Sp. z o.o в град Соколка.
 6. I място и звание Газела на бизнеса – Подласие 2006 в конкурс организиран от редакция “Пулс на бизнеса” за най-динамично развиваща се полска фирма.
 7. Отличие на Вицепремиера на Министерския съвет, министъра на земеделието и развитието на селскостопанските райони Анджей Лепер за „въвеждане на съвременни технически решения за фуражните миксери BEL-MIX T-659″ на Общополски събор Яснагора 2006.
 8. Златен медал за Фуражни миксери T659 на VI международна Познански панаир – Ферма за едро рогат добитък 2006.
 9. Почетен знак „Заслужен за селско стопанство” за президента на фирмата Яцек Кухаревич дадена от министъра на земеделието и развитието на селскостопанските райони – Войчиех Олейничак.
 10. Звание „Агробизнесмен 2004 година” за президента на фирмата Яцек Кухаревич в конкурса организиран от ежемесечника Агро Базар под патронажа на министъра на земеделието и развитието на селскостопанските райони.
 11. „Европейски медал 2004” за преса Z-562 в конкурса организиран от службата на комитета за европейска интеграция и бизнес център клуб.
 12. “Хит на публиката” – отличие на публиката в конкурса, организиран на МПП (Международен Познански панаир) Polagra Farm 2004.
 13. „Златен медал” за технологична линия за производство на силаж (Преса и балираща машина) на Международен Познански панаир Polagra Farm 2004.
 14. Специално отличие „Продукт с Европейски стандарт” за преса Z-562 на Международен панаир AGRO – TECH в Миников 2004.
 15. I място и звание „Посланик на бизнеса – Подласие 2004.
 16. Диплома на председателя на Подлаския окръг за популяризиране по време на панаира POLEXPORT Калининград 2004.
 17. Купа на Градския началник на град Соколска за цялостна дейност, динамичност и развитие на предприятието – Общински събор 2003.
 18. Най-атрактивно изложение на X-та Юбилейна изложба и Дни с Земеделска консултация – Шепиетово 2003.
 19. Отличие на министъра на земеделието и развитието на селскостопанските райони за „Оригинални конструктивни решения на завиващата камера на Ролираща преса Z-562″ на Общополски събор Яснагора 2003.
 20. „Лауреат на национална Агролига 2003” – специална награда на Президента за селскостопанския пазар.
 21. Награда вестник „Съвремие” за I място в плебисцит „Подласка Агролиния 2003”.
 22. Получено звание „Шампион на Подласка Агролига 2003” в категория фирми.
 23. Отличие за най-голям ръст на заетостта в конкурса „Посланик на Бизнеса – Подласие 2003.

 

Обозначения за безопасност

1. Знак за безопасност KRUS Преса Z-562, издаден през 2004 година.

2. Знак за безопасност KRUS – Челни товарачи T-229, издаден през 2005 roku.

3. Знак за безопасност KRUS – Самотовареща балираща машина -577, издаден през 2006 година .

4. Знак за безопасност KRUS – Фуражни миксери T-659, издаден през 2006 година.

MF