Home / Služby / Rezanie laserom

 

Rezanie plechov na laserových rezačkách s výkonom 3000 W. Možnosť rezania ľubovoľných tvarov z tabuľového plechu max. 1500×3000 mm hrúbky:

 

Laserové 3D obrábanie rúr a profilov

Ponúkame služby na trojrozmernom zariadení na laserové obrábanie rúr a profilov. Rezacia hlava umožňuje veľmi precízne vyrezávať obrysy, ktoré nie je možné zhotoviť na konvenčných obrábacích strojoch na rúry. Rúry a profily dĺžky do 12 m sa automaticky podávajú do laserového zariadenia, takže proces prebieha veľmi rýchlo. V procese obrábania je možné vyrezávať a prirezávať ľubovoľné obrysy (obrábanie na zadanú dĺžku), čo by pri použití konvenčných obrábacích strojov, ako napr. píl, nebolo možné a zvyšovalo by finančné a mzdové náklady pri použití dodatočných strojov, napr. píl, vŕtačiek, fréz a pod.

Rozmery obrábaných dielov:

 

MF