Home / O nás / Kvalita

Ocenenia a vyznamenania

 1. Celoštátne dožinky v Jasnej Gore. XX. národná poľnohospodárska výstava. 3. septembra 2011. Firma Metal-Fach získala Pohár ministra poľnohospodárstva a rozvoja vidieka za typový rad 2-nápravových poľnohospodárskych prívesov T 711 s nosnosťou 8, 10, 12 ton, ktoré sa vyznačujú spoľahlivosťou a všestranným využitím.
 2. Vyznamenanie v rebríčku „Forbes Diamond 2010“ v kategórii firiem s príjmami v rozsahu 50-250 miliónov PLN v Podleskom vojvodstve.
 3. „Výrobok na medailu“ – cena Priemyselného inštitútu poľnohospodárskych strojov za súbor rozmetadiel N 267.
 4. „Veľvyslanec biznisu – Podleský región 2008“ – cena pre firmu METAL-FACH Sp. z o.o. so sídlom v meste Sokółka. Toto vyznamenanie bolo udelené v kategórii „najväčší nárast zamestnanosti“.
 5. Bronzová soška „Friendly Employer“ 2007 pre Jacka Kucharewicza, predsedu štatutárneho orgánu firmy Metal-Fach Sp. z o.o. so sídlom v meste Sokółka.
 6. I. miesto a titul Gazela biznisu – Podleský región 2006 v súťaži organizovanej redakciou časopisu „Pulz Biznisu“ pre najdynamickejšie sa rozvíjajúce poľské firmy.
 7. Vyznamenanie podpredsedu Rady ministrov, ministra poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Andrzeja Lepera za „zavedenie moderných technických riešení vo vozoch na krmivo BEL-MIX T-659“ udelené na Celoštátnych dožinkách v Jasnej Gore 2006.
 8. Zlatá medaila za vozy na krmivo T659 na VI. medzinárodnom veľtrhu v Poznani Farma dobytka 2006.
 9. Čestný odznak „Za zásluhy o poľnohospodárstvo“ pre predsedu štatutárneho orgánu firmy Jacka Kucharewicza udelený ministrom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Wojciechom Olejniczakom.
 10. Titul „Agrobiznisman roku 2004“ pre predsedu štatutárneho orgánu firmy Jacka Kucharewicza v súťaži organizovanej mesačníkom AgroBazar pod patronátom ministra poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.
 11. „Európska medaila 2004“ za lis Z-562 v súťaži organizovanej Úradom Výboru pre európsku integráciu a Business Center Club.
 12. „Hit verejnosti“ – vyznamenanie verejnosti v súťaži organizovanej na MTP [Medzinárodný veľtrh v Poznani] Polagra Farm 2004.
 13. „Zlatá medaila“ za technologickú linku na výrobu senáže (lis a ovíjačka) na Medzinárodnom veľtrhu v Poznani Polagra Farm 2004.
 14. Osobitné vyznamenanie „Výrobok s európskym štandardom“ za lis Z-562 na Medzinárodnom veľtrhu AGRO – TECH v Minikowe 2004.
 15. I. miesto a titul „Veľvyslanec biznisu“ – Podleský región 2004.
 16. Diplom predsedu Podleského samosprávneho vojvodstva za propagáciu vojvodstva počas veľtrhu POLEXPORT Kaliningrad 2004.
 17. Pohár starostu okresu Sokólka za celkovú činnosť, dynamiku a rozvoj podniku – Okresné a obecné dožinky 2003.
 18. Najatraktívnejší stánok na X. jubilejnej výstave a dňoch poľnohospodárskeho poradenstva – Szepietowo 2003.
 19. Vyznamenanie ministra poľnohospodárstva a rozvoja vidieka za „Originálne konštrukčné riešenia zvíjacej komory rolovacieho lisu Z-562“ na Celoštátnych dožinkách v Jasnej Gore 2003.
 20. „Laureát národnej agroligy 2003“ – osobitné vyznamenanie predsedu Agentúry pre poľnohospodársky trh.
 21. Vyznamenanie novín „Gazeta Współczesna“ za I. miesto v referende „Agroliga Podleského regiónu 2003“.
 22. Zisk titulu „Majstra Agroligy Podleského regiónu 2003“ v kategórii firiem.
 23. Vyznamenanie za najväčší nárast zamestnanosti v súťaži „Veľvyslanec biznisu“ – Podlesie 2003.

 

Známky bezpečnosti

1. Známka bezpečnosti KRUS [Správa sociálneho poistenia poľnohospodárov] – lis Z-562, udelená v roku 2004.

2. Známka bezpečnosti KRUS – čelné nakladače T-229, udelená v roku 2005.

3. Známka bezpečnosti KRUS – samonakladacia ovíjačka Z-577, udelená v roku 2006.

4. Známka bezpečnosti KRUS – vozy na krmivo T-659, udelená v roku 2006.

MF