Home / Serwis

Serwis

tel.: 85 711 07 80

fax: 85 711 07 93

serwis@metalfach.com.pl

Części zamienne – sprzedaż indywidualna

TELEFON CAŁODOBOWY 24h/7 dni – +48 533 111 477

tel.: +48 85 711 07 90

sklep.kontakt@metalfach.com.pl

Części zamienne – sprzedaż hurtowa

tel.: +48 85 711 07 81

fax: 85 711 07 93

hurtownia@metalfach.com.pl

 


ZGŁOŚ REKLAMACJE

* W przypadku kotłów grzewczych prosimy zgłaszać reklamację, klikając na poniższy link:
METAL-FACH Technika Grzewcza

 Oświadczam, iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych METAL – FACH Sp. z o.o. w niniejszym formularzu w celu otrzymywania drogą pocztową na wskazany powyżej adres zamieszkania materiałów marketingowych (m.in. kalendarzy, gadżetów reklamowych itp.) METAL – FACH Sp. z o.o..

 Oświadczam, że jestem zainteresowany/a otrzymywaniem informacji handlowych oraz treści marketingowych METAL – FACH sp. z o.o. drogą elektroniczną (m.in. o nowych produktach, usługach i konkursach) na wskazany powyżej numer telefonu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych METAL – FACH sp. z o.o. w niniejszym formularzu oraz w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na udostępniony numer telefonu.

 Oświadczam, iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych METAL – FACH Sp. z o.o. w niniejszym formularzu w celu otrzymywania materiałów marketingowych/handlowych METAL – FACH Sp. z o.o. oraz w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 wyrażam zgodę na otrzymywanie od METAL – FACH Sp. z o.o. drogą elektroniczną na udostępniony w formularzu adres mailowy, informacji handlowych/marketingowych dotyczących działalności tego podmiotu.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu jest METAL – FACH Sp. z o.o. w Sokółce ul. Kresowa 62 (nr KRS 0000140580, Sad rejonowy w Białymstoku Sąd Gospodarczy XII Wydział KRS, nr NIP 545-16-50-398 REGON 052141473) . Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych oraz prawo ich poprawiania. Oświadczenia w tym zakresie należy składać pod numerem telefonu 85 711 07 88 lub na adres mailowy biuro@metalfach.com.pl

Imię i nazwisko

Ulica

Numer domu/mieszkania

Kod pocztowy

Miejscowość

Województwo

Numer telefonu kontaktowego

Adres email

Nazwa i symbol maszyny

Miejsce zakupu (nazwa punktu sprzedaży oraz miejscowość)

Data zakupu maszyny

Temat

Kiedy i w jakich okolicznościach stwierdzono awarię maszyny

Dokładny opis stwierdzonej usterki

Załącznik (max. 20 MB)

MF