Home / Usluge / Plastična obrada

 

Savijanje lima CNC strojevima debljine do 8 mm (cilindrični, stožasti elementi) i duljine do 3000 mm.

Savijanje profila CNC savijačicom

Savijanje lima CNC savijačicom

Savijanje lima i elemenata do 12 mm i duljine do 3000 mm hidrauličnim prešama, ekscentar prešama, CNC apkant prešama.

MF