• Щипка за трупи

    Щипката за трупи се предлага заедно с вилици за палети или отделно.

  • Тип М.ед. Щипка за трупи
    Капацитет кг 1000

MF