Home / Оферта / Челни товарачи / Товарач с окачване за тор „BIG-BAG“
 • Товарач с окачване за тор „BIG-BAG“

  Товарачът с окачване T466 е предназначен за повдигане и разтоварване на торби с тор тип Big-Bag, а също така служи за директно напълване на товарната каросерия на разпръсквачката на тор.

  Товарачът може да бъде агрегиран към влекач заедно с разпръсквачката на тор.

  Товарачът е пригоден за работа с влекач клас 2, кабинов, оборудван в пълна триточкова система за окачване на инструменти и вал за задвижване на мощността, обслужван от един човек. За работа с влекач клас 3, производителят доставя специални адаптери.

  Забранява се използването на товарача за транспорт на торби тип Big-Bag на големи разстояния, а също така на работи не съответстващи с предназначението му.

 • Тип М.ед. T466
  Обща широчина мм 1160
  Обща дължина мм 2126
  Дължина на изваденото рамо мм 2926
  Цялостна височина на машината почиваща върху основата мм 2220
  Цялостна височина на машината почиваща на основата с повдигнато и извадено рамо мм 4639
  Цялостна височина на машината почиваща на основата с повдигнато и върнато рамо мм 3889
  Макс. товароподемност кг 1000
  Тегло кг 350
  Минимално налягане на работа MPa 16
  Минимален интензитет на притока л/мин. 25
  Максимално налягане на работа MPa 20
  Максимален интензитет на притока л/мин. 45
  Мощност на работещия влекач (мин.) KM 90
  Категория на системата за окачване TUZ 2
  Транспортна скорост (макс.) км/ч 15

MF